สะสมขวดเพื่อรีไซเคิลได้แล้ว (ขวด) RETURNED PACKAGING 34258acts ไชโย! ลดคาร์บอนไดออกไซด์ไปได้แล้ว USERS’ CO2 REDUCED 4728kg. CO2 จำนวนผู้รักษ์โลกร่วมกับเรา (คน) USERS 17129users #YvesRocherActBeautiful